FAI mednarodno padalsko potrdilo

FAI mednarodno padalsko potrdilo

Cenik

Prva izdaja potrdila: 15 €

Napredovanje (samo nalepka): 3 €

Postopek izdaje potrdila

Vloge za mednarodna padalska potrdila pregledujejo in potrjujejo učitelji izpraševalci.

Izpolnjeno vlogo oddajte enemu od učiteljev izpraševalcev:

Povezava do seznama je na dnu spletne strani "Praktični izpiti" (Agencija za civilno letalstvo)

Seznam učiteljev izpraševalcev.docx (Agencija za civilno letalstvo)

Vlogi priložite:
- prazno kuverto in znamko
- fotokopije knjižice skokov: prva stran (podatki o lastniku) in strani,
  ki dokazujejo izpolnjevanje zahtev, opisanih na hrbtni strani vloge.

Prvi vlogi priložite dve fotografiji za dokumente (3,5 × 4,5 cm). Na hrbtno stran čitljivo napišite svoje ime in priimek.

Po potrditvi vloge boste prejeli predračun za izdajo potrdila. Po plačilu predračuna boste po pošti prejeli potrdilo.

Pogoji za izdajo potrdila

Pogoji za mednarodno padalsko potrdilo o usposobljenosti, kot jih določa mednarodna padalska komisija, (Športni pravilnik (Sporting Code), razdelek 5, poglavje 2) so:

Stopnja A: "Parachutist" (padalec)

 1. 25 skokov z zadržko.
 2. 5 minut prostega pada.
 3. 5 skupinskih likovnih (relative work) skokov, z vsaj dvema udeležencema (2‐way) pod nadzorom inštruktorja, ali 5 skokov svobodnega leta (freefly) pod nadzorom inštruktorja.
 4. Prikazati nadzor telesa v vseh oseh (salta nazaj, obrat, sodček, itd.)
 5. Samostojno zlaganja glavnega padala.
 6. Prikazati sposobnost pristanka s padalom v krogu 50 metrov od cilja, na najmanj 10 skokih.

Stopnja B: "Freefall Parachutist" (samostojni padalec)

 1. 50 skokov z zadržko.
 2. 30 minut prostega pada.
 3. Uspešno izvedenih 10 skupinskih likovnih (relative work) skokov, ali 10 skupinskih skokov svobodnega leta (freefly), vsaj 5 od tega, v katerikoli disciplini, mora vključevati vsaj 3 udeležence (3‐way).

Stopnja C: "Experienced Parachutist" (izkušeni padalec)

 1. 200 skokov z zadržko.
 2. 1 ura prostega pada.
 3. Uspešno izvedenih 50 skupinskih likovnih (relative work) skokov, ali 50 skupinskih skokov svobodnega leta (freefly), vsaj 10 od tega, v katerikoli disciplini, mora vključevati vsaj 4 udeležence (4‐way).

Stopnja D: "Senior Parachutist" (prekaljeni padalec, starešina)

 1. 500 skokov z zadržko.
 2. 3 ure prostega pada.

Opombe

Imetnik potrdila A lahko sodeluje pri skupinskih likovnih skokih (relative work) ali skokih svobodnega leta (freefly) samo pod nadzorom usposobljenega inštruktorja.

Imetniki potrdil B, C in D lahko skačejo samostojno.

Več o mednarodnem padalskem potrdilu

https://www.fai.org/page/ipc-certificates-proficiency

Mednarodna padalska komisija (IPC) mednarodne letalske zveze (FAI) se je na letni skupščini januarja 2001 v San Diegu, ZDA, dogovorila o svetovnem standardu za mednarodna padalska potrdila o usposobljenosti (Parachuting Certificates of Proficiency), splošno bolj znana kot dovoljenja ali licence. Do tega dogovora je prišlo na podlagi dejstva, da so se zahteve za FAI padalska potrdila o usposobljenosti (A, B, C, D, itd) zelo razlikovala od države do države, veliko število pomembnih padalskih držav pa FAI potrdil sploh ni izdajalo. Ugotovljeno je bilo, da bi uvedba enotnega svetovnega standarda FAI potrdil o usposobljenosti koristila vsem, še posebej padalcem, ki skačejo v tujini in vsem organizatorjem padalske dejavnosti.

Čeprav nacionalne zveze, članice FAI, še vedno lahko izdajajo "nacionalna" dovoljenja, vzporedno z "mednarodnimi" potrdili o usposobljenosti, kar jim omogoča da določijo lastna pravila licenciranja, ki veljajo v njihovi državi, pa naj bi FAI mednarodna potrdila o usposobljenosti veljala kot merilo za svetovno priznanje. Države članice FAI se spodbuja, naj dosegajo ali presegajo priporočene FAI mednarodne standarde, organizatorje padalske dejavnosti po vsem svetu pa se poziva, naj od gostujočih padalcev kot dokazilo o ravni znanja in izkušenj sprejemajo FAI mednarodna potrdila o usposobljenosti, ki jih je izdala njihova nacionalna zveza, članica FAI.

Revidiran FAI program "mednarodnih potrdil o usposobljenosti" se je uradno začel izvajati v avgustu 2002, ko so bila na sedežu FAI v Lausanni na voljo nova potrdila.

Pogoji za vsako stopnjo potrdila (A, B, C ali D) so natisnjeni v štirih uradnih jezikih FAI (angleškem, francoskem, ruskem in španskem). Na vsakem potrdilu mora biti fotografija imetnika in njegov podpis. Nacionalna zveza, ki izdaja potrdila, potrdi usposobljenost imetnika z "nalepko" za vsako stopnjo potrdila v ustreznem polju. Sistem številčenja temelji na "kodi države" mednarodnega olimpijskega komiteja. Tako je, na primer, koda potrdila za Kenijo KEN, za Irsko IRL, itd. Za vsakega imetnika potrdila se izda samo ena številka. Tako bi vlagatelj John Smith iz Kenije, na primer, imel potrdilo KEN 0005. Ko je njegovo potrdilo izdano, je njegova stopnja A označena z ustrezno nalepko. Ko doseže pogoje za stopnjo B ali višjo stopnjo, se njegovo potrdilo dopolni z nalepko B, itd.

FAI mednarodno padalsko potrdilo o usposobljenosti je samostojni dokument, ki ni odvisen oziroma vezan na nacionalni sistem izdaje dovoljenj v državi, ki je potrdilo izdala. Potrdilo se ne podaljšuje, ne letno, ne v kakem drugem intervalu. Ko imetnik potrdila doseže stopnjo A, B, C ali D, označeno z ustrezno nalepko, to stopnjo ohrani za vedno, saj to označuje stopnjo izkušenosti imetnika potrdila. Tako potrdilo seveda ne izkazuje števila skokov v določenem obdobju, kar pa se vodi ločeno in se lahko preveri z vpogledom v knjižico skokov. Nacionalna padalska zveza ali združenje ima lahko svoj nacionalni sistem izdaje dovoljenj, v katerem je lahko določen rok za podaljšanje dovoljenja. To je izključno notranja zadeva vsake nacionalne padalske organizacije, in ni skrb FAI / IPC. Vendar se FAI mednarodnega padalskega potrdila o usposobljenosti ne sme uporabljati na tak način, z zahtevami za obnovo v presledkih, ali z dodatnimi zahtevami poleg tistih, ki jih določa FAI mednarodno padalsko potrdilo o usposobljenosti.

Mednarodno padalsko potrdilo
© 2009-2019 Letalska zveza Slovenijeinfo(at)lzs-zveza.si